Parkeergarage Vijzelgracht Amsterdam

Parkeergarage Vijzelgracht Amsterdam: ter plaatse van de Amsterdamse Vijzelgracht en het daaronder gelegen metrostation bevond zich een open ruimte in de vorm van een betonnen bak, ter grootte van een 120 meter lang gebouw van vijf verdiepingen. In die ruimte wordt sinds begin 2020 hard gewerkt aan de bouw van de grootste volautomatische parkeergarage van  Nederland met 270 plaatsen voor zowel personenauto’s als bestelbusjes. Er kunnen in totaal 86 elektrische auto’s worden geparkeerd, waarvan 58 plekken zijn voorzien van een oplaadpunt. De bouw is volgens planning eind 2022 gereed.

Ferross realiseert ondergronds hoogstandje
Ferross leverde en monteerde 350 ton aan stalen profielen en 1.450 m² platform in de vorm van stalen roosters voor de nieuwe parkeergarage onder de Vijzelgracht in Amsterdam. Zowel in technisch als in logistiek opzicht een omvangrijke en complexe opdracht, volgens Mark van den Heuvel, projectmanager bij het Osse staalbedrijf.

“We hebben de dragende staalconstructie voor de conveyors van Lödige ontworpen en geproduceerd”, vertelt hij, “evenals de onderhoudsplatforms daar omheen. Daarbij moesten we rekening houden met de bestaande  betonconstructie. Met name de balken die daar deel van uit maken.” Door een beperkte omvang van het hijsluik, waardoor alles naar beneden gebracht moest worden, moest Ferross relatief kleine onderdelen ontwerpen. Die werden in 42 vrachten naar de bouwplaats gebracht. “Een hele logistieke operatie, want het betekende 42 keer het inschakelen van verkeersregelaars, een kraan regelen en zorgen dat de vracht precies op tijd aanwezig was.”

Naar een autoluwe binnenstad
De gemeente Amsterdam wil de binnenstad zoveel mogelijk autoluw maken, om zo meer ruimte te creëren voor voetgangers, spelende kinderen, fietsers en groenvoorzieningen. Parkeren onder de grond is daarbij een van de instrumenten. In de loze ruimte boven Automatisch parkeren onder de grond metrostation Vijzelgracht, onderdeel van de Noord/Zuidlijn, zag men de ideale plek voor een ondergrondse parkeergarage. Omdat bovengronds geen substantiële bebouwing gewenst was,  werd gekozen voor geautomatiseerd parkeren, waarbij alleen drie glazen lifthuisjes van beperkte omvang zichtbaar zijn. De parkeergarage is uitsluitend bestemd voor buurtbewoners en ondernemers met een parkeervergunning.

Het architectonisch ontwerp van de lifthuisjes is van Angie Abbink X Co. Aannemer Max Bögl coördineert de bouw van de bovengrondse lifthuisjes, die door Broeze wordt uitgevoerd. Lödige  Industries levert het parkeersysteem en alle daaraan verbonden technologie, van ontwerp tot en met productie en installatie. Tevens tekende het bedrijf voor 15 jaar beheer en onderhoud. Lödige is een van oorsprong Duits familiebedrijf, wereldwijd toonaangevend op het gebied van het verplaatsen van zware vrachten in logistieke omgevingen, en in Nederland marktleider op het gebied van geautomatiseerd parkeren.

Automatisch parkeren, hoe werkt dat?
Automobilisten die in de garage willen parkeren melden zich aan bij de toegang tot de lifthuisjes. Daar wordt hun auto gecontroleerd op het hebben van een parkeervergunning en krijgen ze  een lifthuisje toegewezen. Vervolgens parkeren ze de auto in de lift en sluiten deze eventueel aan op de oplaadvoorziening voor elektrische auto’s. Nadat middels een aantal vragen vastgesteld is dat de auto leeg is, verlaat de bestuurder het lifthuisje en wordt de auto naar beneden getransporteerd. Bij het ophalen meldt de bestuurder zich opnieuw aan en krijgt dan te horen in welk lifthuisje en over hoeveel minuten de auto boven is. Het ophaalproces duurt maximaal zes minuten.

Onder het lifthuisje speelt zich een hoogwaardig technisch proces af. De  ruimtebesparende pallets waarop de auto’s staan worden verplaatst op snelle transfervoertuigen, die zich met een snelheid van 2,5 meter per seconde verplaatsen. Het op de juiste plek zetten van de auto’s is te vergelijken met het oplossen van een schuifpuzzel.

Veiligheid en bedrijfszekerheid
Veiligheid en bedrijfszekerheid zijn cruciaal voor een dergelijk automatisch systeem. Daarom wordt bij iedere parkeerplek constant de lucht gecontroleerd op de aanwezigheid van rookgassen. Wordt er brand geconstateerd, dan treedt een CO2 blusinstallatie in werking of wordt de gedetecteerde auto naar boven vervoerd, waar de brandweer haar werk kan doen. De parkeergarage is 24/7 operationeel en wordt op afstand, in Duitsland, 24 uur per dag gemonitord. Van daaruit wordt ook de technische staat van het systeem constant in de gaten gehouden.

Bron: IndustrieBouw maart 2022 • Parkeerspecial

Of lees: Parkeergarage Vijzelgracht: Automatisch parkeren onder de grond

Meer foto’s zijn te vinden op onze projectpagina: Parkeergarage Vijzelgracht – Amsterdam

<Alle projecten>